نمایشگر دسته ای مطالب

ئیواره باش «ساعت 17:15»

ئیواره باش برنامه ای عصرگاهی است با آیتم های ثابت و متغیر که به منظور ایجاد ساعاتی مفرح و سرگرم کننده برای مخاطبان تهیه میشود. با در نظر گرفتن آیتم های متعدد و متنوع سعی خواهد شد جذابیتی در ارائه برنامه بوجود بیاید که توجه مخاطبان را بیشتر از گذشته جلب کند. در ضمن بعضی از آیتم ها به صورت بسته صوتی ارائه خواهد شد. موضوعات مورد نیاز مخاطبان استانی هم در هر روز از برنامه مطرح و مطالبی درباره آن ها ارائه می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مهدی حبیبی 

گویندگان و نویسندگان: آرش حسین پناهی، خاطره ارج، تورج میناگری، لادن کلوندی

گزارشگران: واسع حسینی – تورج میناگری

دستیار: شیوا نسایی مقدم

مشاور و کارشناس برنامه: غلامرضا مطاعی- کارشناس ارشد رسانه

تاریخ تولید: 94/07/01