رونق تولید ملی | شنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۸

يزيد بن حُصَيْن هَمْدانى - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

يزيد بن حُصَيْن هَمْدانى

Loading the player...

يکي از ياران شجاع، بزرگوار و پارساي امام حسين‏ «ع‏» که روز عاشورا وقتي تشنگي‏ بر امام و يارانش غلبه کرد، از امام اجازه خواست تا با کوفيان و عمر سعد صحبت کند. امام ‏اجازه داد. وي نسبت به جلوگيري از استفاده امام از آب فرات با آنان صحبت و به آنان‏ اعتراض کرد.اما به او پاسخ نامناسب دادند.بي نتيجه برگشت.آنگاه امام، درباره سپاه‏ دشمن فرمود: شيطان بر آنان چيره گشته است و حزب شيطان زيان کارانند. او در کوفه بامسلم بن عقيل نيز بيعت کرده بود و پس از شهادت مسلم، از کوفه خارج شد و به امام‏حسين‏ «ع‏» پيوست روز عاشورا، در صف ياران امام حسين عليه السلام، به پيكار با دشمنان پرداخت و پيش از ظهر به شهادت رسيد.