رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

ویژه برنامه سخنرانی در ماه مبارک رمضان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

ویژه برنامه سخنرانی در ماه مبارک رمضان

ویژه برنامه سخنرانی در ماه مبارک رمضان


و به آموزش مفاهیم وآموزه های دینی،اخلاقی ورفتاری وارتقاء آگاهی های عمومی نسبت به وضایف وتکالیف دینی خصوصادرماه مبارک رمضان می پردازد.عوامل برنامه:تهیه کننده:محمدعلی شکریتصویربردار:ارسلان بهمنی

مونتور:محمدمجیدی