رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

ویژه برنامه سخنرانی در ماه مبارک رمضان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

ویژه برنامه سخنرانی در ماه مبارک رمضان

و به آموزش مفاهیم وآموزه های دینی،اخلاقی ورفتاری وارتقاء آگاهی های عمومی نسبت به وضایف وتکالیف دینی خصوصادرماه مبارک رمضان می پردازد.عوامل برنامه:تهیه کننده:محمدعلی شکریتصویربردار:ارسلان بهمنی

مونتور:محمدمجیدی