رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

ویژه برنامه ترکیبی در ماه مبارک رمضان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

ویژه برنامه ترکیبی در ماه مبارک رمضان

ویژه برنامه ترکیبی در ماه مبارک رمضان


به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزکردستان: ویژه برنامه ای باساختارترکیبی و شامل حدیث،دعای روز،گزارش های ویژه که هرروزبه یک موضوع دینی می پردازد؛مولودی خوانی ومناجات می باشدوهرروزقبل ازاذان پخش می شود.تهیه کننده:مسلم ابراهیمی وصمدوطن خواهکارگردان:صمدوطن خواه

مجریان:نورالدین حسامی وسیداسماعیل حسینی