رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

وهاب آقاجانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

وهاب آقاجانی

Loading the player...

در سال 1330 در بغداد متولد شد. پدر از اهالی روستای صلوات آباد سنندج بوده که به دلیل فقر و تنگدستی برای یافتن کار به عراق و شهر بغداد می رود. وقتی به دنیا آمد برای ادامه زندگی به ایران برگشته و نزد عمو و زن عمو در روستای صلوات آباد ساکن شدم. هم زمان با کار به عنوان راننده ماشین سنگین با آشنایی با یکی از همکاران تلاوت قرآن کریم را فرا گرفته و تاکنون 18 جز قران کریم را حفظ کرده بواسطه انس با قرآن و کارهای سنگین که انجام می دهم همیشه از بلا و اتفاقات ناگوار به دور هستم.

Wahab Aghajani

He was born in Baghdad in 1330. His father was from the village of Salavat prosperous Kurdistan due to poverty is to find work in Iraq and Baghdad. I was born to live with his uncle and aunt returned to Iran and was settled in the prosperous village of Salavat. While working as a driver of heavy vehicles with a colleague familiar with the recitation of Holy Quran learning And since the Qur'an has maintained 18 Through familiarity with the Quran and heavy that I'm always away from Bella and mishaps