رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

ولات - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

ولات

ولات


ولات

کردستان ای سرزمین من پرنده آرزوهایم ****** تا وقتی که زنده هستم جانم را فدایت می کنم

آهنگم برای کردستان است کردستان سربلند ****** کردستان ای زندگی من، برای من الگوی افتخار و سربلندیه

کردستان ای سرزمین من پرنده آرزوهایم ****** تا وقتی که زنده هستم جانم را فدایت می کنم

غروبت زیباست و چشمه آبهایت شیرین ******* جا به جای این سرزمین زیبا و دلنشین است

کردستان ای سرزمین من پرنده آرزوهایم ****** تا وقتی که زنده هستم جانم را فدایت می کنم

خواننده ای سرزمین هستم دلدار این آب و خاک ******** پروانه و دلداده بی باک این خاک و سرزمینم

کردستان ای سرزمین من پرنده آرزوهایم  ****** تا وقتی که زنده هستم جانم را فدایت می کنم

خواننده: ایوب فاتحی

 

  

 

 

 

 Land
Kurdistan is a land of my dreams I
I sacrifice my soul to live while I'm
Song for Kurdistan Kurdistan proud
I live in Kurdistan, for my honor and dignity of
Kurdistan is a land of my dreams I
I sacrifice my soul to live while I'm
You're beautiful sunsets and fresh water springs
This land is beautiful and pleasant place to place
Kurdistan is a land of my dreams I
I sacrifice my soul to live while I'm
I'm a country singer's sweetheart land
The soil and land permits and fearless inamorata
Kurdistan is a land of my dreams I
I sacrifice my soul to live while I'm
Singer: Ayub Fatehi