سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

ولادت 27 هزار و 695 نوزاد در کردستان - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

ولادت 27 هزار و 695 نوزاد در کردستان

ولادت 27 هزار و 695 نوزاد در کردستان


مدیر کل ثبت احوال استان کردستان گفت:

ولادت 27 هزار و 695 نوزاد در کردستان

مدیر کل ثبت احوال استان کردستان گفت: از این تعداد ولادت، 14 هزار و 215 نوزاد پسر و 13 هزار و 480 نوزاد دختر بوده است.

محسن آقایی افزود: در سال گذشته 29 هزار و 289 نوزاد در کردستان به دنیا آمد که از این تعداد 15 هزار و 169 نوزاد پسر و تعداد 14 هزار و 120 نوزاد دختر بوده است.

 وی گفت: درسال گذشته به ازای هر 105 پسر 100 دختر متولد می شد که امسال این نسبت با کاهش به ازای هر 105 پسر 100 دختر را نشان می دهد.  

هم اکنون ازجمعیت یک میلیون و 498 هزارنفری استان کردستان 49 درصد را زنان و51 درصد را مردان تشکیل می دهند.

تراکم نسبی جمعیت معادل 2/51 نفر در کیلومتر مربع است.

ازکل جمعیت استان هم 34 درصد روستایی و66 درصد شهری هستند.

درهر24 ساعت 12 نوزاد در کردستان به دنیا می آید.

همچنین مدیرکل ثبت حوال استان گفت: آمار فوت شدگان در یازده ماه گذشته، 4 هزار و 8  نفر مرد و 2 هزار و 802 نفر زن بوده است. 

 

منبع خبرگزاری: صداوسیما مرکز کردستان

آدرس کوتاه :