جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

وقتی هنر به کمک کادر پزشکی می آید - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

وقتی هنر به کمک کادر پزشکی می آید

وقتی هنر به کمک کادر پزشکی می آید


دانلود

اقبال جمیلیانی هنرمند خوش ذوق سنندجی با تجربه و هنرش از مجاهدان عرصه سلامت قدردانی کرده است.

آدرس کوتاه :