جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

وظایف کمیسیون های مجلس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

وظایف کمیسیون های مجلس

دانلود

کمیسیون های 6گانه «خاص» و 13گانه«تخصصی» مجلس شورای اسلامی عبارتند از:

خاص:
1. «مشترک»، 2. «ویژه»، 3. «تلفیق»، 4. «تحقیق»، 5. «تدوین آیین‏ نامه داخلی مجلس» و 6. «اصل نودم قانون اساسی»

تخصصی:
1. «آموزش، تحقیقات و فناوری»، 2. «اجتماعی»، 3. «اقتصادی»، 4. «امنیت ملی و سیاست خارجی» 5. «انرژی»، 6. «برنامه، بودجه و محاسبات»، 7. «بهداشت و درمان»، 8. « شوراها و امور داخلی مجلس»، 9. «صنایع و معادن»، 10. «عمران»، 11. « فرهنگی»، 12. « قضایی و‌حقوقی» و 13. «کشاورزی، آب و‌منابع طبیعی».

تعیین مصادیق و تهیه شرح وظایف و اختیارات کمیسیون‌ها، با رعایت کلیت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، توسط هیأت رئیسه مجلس یا هر یک از کمیسیون‌ها و یا حداقل پنجاه ‌نفر از نمایندگان پیشنهاد می‌شود و پس از تصویب در جلسه مشترک هیأت رئیسه مجلس، اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اجرا می‌شود.

وظایف و ساختار کمیسیون های «خاص»:

1. کمیسیون مشترک:
این کمیسیون در مورد طرح‌ها و لوایحی که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد، با 23 عضو تشکیل می شود و تعیین سهم هر کمیسیون به وسیله هیأت ‌رئیسه مجلس و انتخاب آنان توسط کمیسیون ذی‌ربط است.

2. کمیسیون ویژه:
این کمیسیون نیز برای رسیدگی و تهیه گزارش برای مسائل مهم و استثنایی - که برای کشور پیش می ‏آید - به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس تشکیل می‏ شود و اعضای آن که پانزده نفر خواهند بود، مستقیما در جلسه علنی توسط نمایندگان با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می شوند.

3.کمیسیون تلفیق:
این کمیسیون به‏ منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه ‏های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، تشکیل می شود.

4. کمیسیون تحقیق:
این کمیسیون در روزهای اولیه آغاز به کار مجلس و به منظور بررسی اعتبارنامه‏ هایی که توسط شعب مورد تأیید قرار نگرفته و یا از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است، تشکیل می شود.

5.کمیسیون تدوین آیین ‏نامه داخلی:
این کمیسیون علاوه بر انجام وظایف مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح‌های مربوط به اصلاح آیین‏ نامه داخلی مجلس را رسیدگی کرده و نظر خود را به مجلس گزارش می‌کند تا مطابق آیین‌نامه مورد بررسی قرار گیرد.

6. کمیسیون اصل نودم قانون اساسی:
این کمیسیون که یکی از کمیسیون های مهم و حساس مجلس به شمار رود، به منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضاییه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم، تشکیل می‌شود تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه کند.

وظایف و ساختار کمیسیون های «تخصصی»:

کمیسیون‌های تخصصی رأساً یا با تقاضای حداقل ده نفر از نمایندگان می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسؤولان ذی‌ربط موضوع را بررسی کرده و گزارش آن را به هیأت رئیسه ارائه کنند و همچنین می‏ توانند به تعداد کافی مشاور ذی‏صلاح به ویژه از میان نمایندگان ادوار گذشته که در مسائل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند از طریق هیأت رئیسه به خدمت بگیرند.

وظایف و اختیارات عام کمیسیون های تخصصی عبارتند از:

1- بررسی ‌طرح‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش‌ آن به مجلس شورای ‌اسلامی.
2- بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی
3- رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص
4- رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران
5- بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق
6- کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط
7- تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت

وظایف تفکیکی کمیسیون های 13گانه تخصصی:

1.کمیسیون آموزش و تحقیقات:
انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، مطابق ضوابط آئین نامه.
2. کمیسیون اجتماعی:
انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط آیین‏ نامه.
3. کمیسیون اقتصادی:
انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی مطابق ضوابط آیین‏ نامه.
4. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، دفاع، اطلاعات و امنیت مطابق ضوابط آیین‏ نامه.
5. کمیسیون انرژی:
انجام وظایف محوله درمحدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه‌های آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی‏های نو مطابق ضوابط آیین ‏نامه.
6.کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات:
انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی مطابق ضوابط آیین‏ نامه.
7. کمیسیون بهداشت و درمان:
انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمه‏ های اجتماعی و هلال احمر مطابق ضوابط آیین‏ نامه.
8. کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:
انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، شوراها، امور غیرعمرانی شهرداری‌ها و ثبت احوال مطابق ضوابط آیین‌نامه.
9. کمیسیون صنایع و معادن:
انجام وظایف محوله درمحدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمی، صنایع هوافضا و ارتباطات مطابق ضوابط آیین‏ نامه.
10. کمیسیون عمران:
انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی و امور عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مطابق ضوابط آیین‏ نامه.
11. کمیسیون فرهنگی:
انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعی، تربیت بدنی و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط آیین‏ نامه.
12. کمیسیون قضایی و حقوقی:
انجام وظایف محوله در محدوده قضایی و حقوقی مطابق ضوابط آیین ‏نامه.
13. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی:
برای انجام وظایف محوله درمحدوده کشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسی مطابق ضوابط آیین‏ نامه.

برخی مقررات مشترک کمیسیون‌ها:

1. هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس موظفند از میان اعضای خود کمیته و یا کمیته ‏های فرعی متناسب با موضوعات مربوط تشکیل دهد. این کمیته‌ها دارای یک رئیس، یک نائب رئیس و یک دبیر خواهند بود که توسط اعضای همان کمیته انتخاب می‏‌شوند.
2. هر نماینده می‏تواند پس از گذشت شش ماه از آغاز کار هر دوره مجلس، از طریق هیأت رئیسه تقاضای تغییر کمیسیون کند. این تغییر و انتقال با موافقت اکثریت اعضای ‌کمیسیون‌های ذی‏ ربط انجام می شود.
3.گزارش عملکرد کمیسیون‌ها باید هر ماه یک‌ بار به هیأت رئیسه مجلس داده شود تا به نحو مقتضی به اطلاع نمایندگان برسد.
4.چنانچه نمایندگان عضو کمیسیون‌های خاص در سال، 30 ‌ساعت غیبت اعم از موجه و غیرموجه داشته باشند ادامه عضویت آنها در کمیسیون منوط به موافقت اکثریت اعضای آن کمیسیون خاص است.