رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

وصال - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

وصال

وصال


 

وصال


امشب با یاد تو از چشمانم به جای اشک خون می بارد

بدون امید به وصال تو پرنده آرزو را از دل می پرانم

تو تمام امید و آرزوهای من هستی

بگو تا کی دل من با خار غم دوریت زخمی بماند

آیا روزی می آید که درد دل من درمان بیابد

دیگر حتی تاریکی شب هم مرا آرام نمی کند

تنها تو می توانی من را از این گرداب غم برهانی

 

 

خواننده: محمود هژیر