نمایشگر دسته ای مطالب

هه تاوی خوراسان

در این برنامه با استفاده از کلام گویندگان به بیان شخصیت امام رضا(ع) و جایگاه والای ایشان پرداخته میشود و با استفاده از گزارش و کارشناسی به تشریح جایگاه امام رضا (ع) پرداخته خواهد شد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مهدی حبیبی

تاریخ تولید: 95/09/10