رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

هشتمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

هشتمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما

هشتمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما


صورتجلسه شورای فیلمنامه سیمای مرکز كردستان

 

شماره جلسه: 8

تاريخ: 9/6/89

ساعت شروع:    30/8

ساعت خاتمه:   12

نام اعضاء (با ذكر سمت):

حاضرين:

1-رئیس جلسه -  رسایی معاون سیما

2- دبیر جلسه - وطن خواه مدیر تولید سیما

3- جمیل مفاخری کارشناس  

4 همت یار  

5- فرهاد مسکوک

6- بختیار لحیمی

7- شهرام میرزایی(مدعو)

غايبين:

دستور جلسه:

1- بررسی طرح چاره نوس    - شهرام میرزایی  

2- بررسی طرح مرگ تصادفی یک پستچی جمیل مفاخری   

مصوبات جلسه:

1- طرح « چاره نوس » شهرام میرزایی  پس از مطالعه طرح و صحبتهای آقای میرزایی و مسکوک کلیات طرح مورد تصویب قرار گرفت اما با توجه به روشن نبودن اتفاقات موجود در طرح ( آشنایی خانواده مرفه با خانواده متوسط ) قرار شد با ایجاد تغییرات در طرح و گنجاندن مفاهیم دینی و اخلاقی و ارزشهای اسلامی در متن ، این طرح برای تولید سریال با توجه به پتانسیل های سرگرمی و طنز گونه مورد تصویب قرار گرفت .

2- طرح « مرگ تصادفی یک پستچی» آقای جمیل مفاخری این طرح که در جلسات قبلی شورا نیز مطرح گردیده بود مجدداً مطرح گردید و با توجه به اشکال در طراحی شخصیت ها ، پس از تغییر مجدد شخصیتها در شورا که مطرح گردید نقطه نظرات جدیدی توسط اعضا بیان گردید کلیات طرح به تصویب رسید و قرار شد این طرح نیز به شورای طرح و برنامه مرکز ارائه گردد .

 

 

 

نقاط قوت طرح مرگ تصادفی یک پستچی :

1-    نگاه متفاوت به مسئله ی مرگ

2-    نیروی پیش برنده داستانی و شخصیت پردازی متناسب و متفاوت

3-    توجه به مقوله ی واقعیت محتوم مرگ

4-    پیچیدگی داستانی متناسب با محتوی – نقطه اوج مناسب

5-    محتوی قابل شناخت با مضامین دینی

6-     ساختار مناسب و روابط علی و معلولی در کار

7-    پایان خوب و مناسب

 

نقاظ ضعف (البته بعنوان پیشنهاد ) و ابهام :

1-    ماده ی کار پیش از حد لازم – تجمع ایده در کار زیاد است و همین امر تمرکز را کم می کند .

2-    بحث رابطه نامشروع پستچی با زن .

 

وطن خواه دبیر جلسه