رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۸

هزار و 600 گروه صالحين در كامياران فعاليت دارند - نمایش محتوای خبر

 

 

هزار و 600 گروه صالحين در كامياران فعاليت دارند

فرمانده سپاه كامياران خبرداد:

هزار و 600 گروه صالحين در كامياران فعاليت دارند

منصور ولي ئي در جشنواره حلقه هاي صالحين در شهرستان كامياران گفت: سياست ها و برنامه هاي مورد نظر در حلقه هاي صالحين اگر عملي شود و در بطن امور قرار گيرد از بسياري غفلت ها و ندانم كاري ها جلوگيري مي شود و براين اساس در سال جديد بر مسائل عملي تاكيد بيشتري خواهد شد.
وي شجره طيبه صالحين را اصلي ترين برنامه داخلي بسيج دانست و افزود: مقوله دفاعي صالحين كاري راهبردي، داراي برنامه ريزي و طراحي منسجم است.
فرمانده سپاه كامياران با تشريح ماموريت هاي بسيج در حوزه داخلي اضافه كرد: بسيج سه ماموريت اصلي در حوزه دروني و برون سازماني دارد كه هر سه در مولفه هاي اصلي برنامه هاي 7 سال گذشته بسيج آمده است.
او در خصوص ديگر ماموريت هاي بسيج گفت: مساله امر به معروف و نهي از منكر نيز جزو ماموريت هاي بسيج است و در كنار اين دو مقوله، بالابردن سطح آمادگي رزمي نيز جايگاه خاص خود را دارد.
ولي ئي تربيت را مهمتر از آموزش دانست و عنوان كرد: تربيت در پي عمل نمودن است و آموزش بخشي از امور تربيتي است بسيج نيز بر تربيت تاكيد دارد زيرا وابستگي مستقيمي به عمل و اقدام دارد و نياز جامعه نيز در مسائل راهبردي و در تقابل با سياست هاي استكبار همين اقدام و عمل است.
در پايان سرگروه هاي منتخب به بيان گزارشي از فعاليت هاي گروه هاي خود پرداختند و در ادامه ديگر سخنرانان درباره شجره طيبه صالحين و برنامه هاي سال جاري خود سخنراني كردند.
كامياران در 65 كيلومتري جنوب سنندج واقع شده است.

منبع خبرگزاری: ایرنا