رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

هدف ما از پخش برنامه های انتقادی به منزله مچ گیری نیست - نمایش محتوای خبر

 

 

هدف ما از پخش برنامه های انتقادی به منزله مچ گیری نیست

مدیرکل صدا وسیمای مرکز کردستان عنوان کرد:

هدف ما از پخش برنامه های انتقادی به منزله مچ گیری نیست

مدیرکل صدا وسیمای مرکز کردستان در دیدار با شهردار سنندج اظهار داشت : بسیاری از دستگاهها و نهادها جایگاه ونقش واقعی خود را در سطح جامعه بخوبی درک نکردند.
ابوالقاسم امان اللهی بیان کرد : شهرداری از جمله دستگاههای است که از بدو تولد تا لحظه مرگ در زندگی تمای شهروندان نقش دارد.
وی گفت : تازمانی که به رسانه بعنوان یک ابزار کارآمد ایمان واعتقاد نداشته باشیم نمی توانیم مشکلات سطح شهر را رفع کنیم.
امان اللهی با بیان اینکه هدف ما از پخش برنامه های انتقادی به منزله مچ گیری نیست افزود: انعکاس مشکلات ومعظلات جامعه از طریق صدا وسیما می تواند موجبات رفع آن را فراهم نماید.
وی تاکید نمود: دامنه مخاطبان رسانه بسیار فراگیر است و باید تمامی دستگاهها از تاثیر گذاری و این پتانسیل لازم در راستای اطلاع رسانی شفاف به شهروندان استفاده کنند.
امان اللهی افزود: بسیاری از برنامه های صدا وسیما مرکز کردستان بالای 90 درصد مخاطب دارند و خوشبختانه با حمایتهای مردم توانستیم با پخش برنامه های فرهنگی رضایتمندی 80 درصدی را در استان جلب نماییم.
وی از اقدامات شهرداری در ایام تعطیلات نوروز تقدیر وتشکر نمود وگفت: امیدواریم با تعامل وهمکاری لازم بتوانیم گامهای اساسی در جهت اطللاع رسانی وفرهنگ سازی در سطح جامعه برداریم 

منبع خبری:روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری