سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

نوید بارندگی های مناسب در کردستان - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

نوید بارندگی های مناسب در کردستان

نوید بارندگی های مناسب در کردستان


مدیرکل هواشناسی کردستان گفت:

نوید بارندگی های مناسب در کردستان

طالب حیدری افزود: دیدگاه 2 هفته ای بارش نشان می دهد که علاوه بر اینکه از فردا تا صبح دوشنبه شاهد بارش در استان خواهیم بود، از پنجشنبه تا اواسط هفته آینده نیز به تناوب امواج بارشی داریم که برآورد بارش ها خوب است.
وی افزود: بارندگی ها در سطح زمین از الگوی جریان های شدید باد در سطوح فوقانی هوا تبعیت می کند که در حدود هفت تا 10 کیلومتری سطح دریا قرار دارند.
به گفته وی، این جریان ها به نام 'رودباد' یا (جت استریم) مشهورند البته انواع جت استریم در هوای بالا وجود دارند که معمولا کل زمین را مانند شالی در بر گرفته اند و برای بارش در ناحیه ما رودباد قطبی اهمیت دارد جت استریم های قطبی در 6 ماهه خشک و گرم سال به سمت قطب جابجا شده است.
مدیرکل هواشناسی کردستان ادامه داد: این عامل بی بارشی دوره گرم سال در منطقه ما می شود و این فرایند جابجایی در دوره سرد سال بر عکس شده و جت استریم قطبی به سمت زنار استوای زمین جابجا می شود.
حیدری افزود: این جابجایی در نیمه پاییز حین عبور از منطقه ما گذر می کند و حین عبور سبب بارش های جبهه ای در منطقه ما می شود و در بارش های جبهه ای تضاد حرارتی با ریزش سرماهای قطبی و رطوبت و گرما را از اقیانوس هند به هم می رساند و جبهه جوی بارشی که حاصل برخورد هواهای متضاد است در نیمه دوم پاییز وبویژه آبان ماه ایجاد می کند.
به گفته وی، در دی ماه جت استریم حدود 20 تا 30 درجه یعنی حدود 2 تا سه هزار کیلومتر به سمت جنوب جابجا شده و منطقه ما از حالت باروکلینیکی جو به حالت باروتروپیک تبدیل شده که در این حالت تنها با وجود رطوبت و با انگیزش تابش خورشید به پوشش ابر و بارش تبدیل می شود.
حیدری گفت: با این توضیح امید به بارندگی در نیمه دوم زمستان بدلیل برگشت جت استریم بیشتر می شود و امسال هم پیش بینی ها کارکرد این سازوکار اقلیمی را تایید و بر اساس برآوردهای اقلیمی بارش نیمه غربی کشور در ماه فوریه (از 13 بهمن تا 11 اسفند) نسبتا خوب برآورد شده است.
وی افزود: اما نقشه های 2هفته ای و معتبر پیش بینی GFS نیز میزان بارندگی تجمعی 2 هفته ای را خوب و حدود 20 تا 40 میلیمتر برآورد کرده است.
وی گفت: دیدگاه فصلی هم بارش بهمن تا فروردین نیز در حد معمولی و تا حدودی بیشتر از آن پیش بینی می شود.

منبع خبرگزاری: ایرنا

آدرس کوتاه :