نمایشگر دسته ای مطالب

نوقله کوردی« ساعت11:00»

نوقله کوردی« ساعت11:00»


برنامه ای است متنوع با ایتم های گوناکون از جمله مطالب اجتماعی و طنز،نمایش گزارش، قطعات خبری ، مسابقه تلفنی، برگزیدن تیتر خبر بعضی از روزنامه ها و به طنز کشاندن آن و بخش (به ناز باوک و دایکه و گه وره بی)(مربوط به روز تولد مخاطبان)و کارهای خوبی که انجام دادن آن و ایتم هه لبه ست و گورانی (شاعر یک شعر کردی معرفی میشود)و شعر توسط گوینده قرائت خواهد شد و در ادامه گورانی مورد نظر پخش میشود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: علی رحمانی

تاریخ تولید: 94/07/01