نمایشگر دسته ای مطالب

نه وروزی کورده واری

این برنامه به مدت 135 دقیقه از آغاز تحویل سال با آیتم‌های متنوع و جذاب و شاد تولید خواهد شد و از موسیقی‌های فولکلور کردی و آیتم‌های نمایش و گزارش از سطح شهر و حال و هوای مردم برای سال جدید و سخنرانی مقام معظم رهبری و ... تشکیل شده است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: علی یونسی

تاریخ تولید: 95/01/01