رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

نه زیله ی کورده واری - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نه زیله ی کورده واری

نه زیله ی کورده واری


نه زیله ی کورده واری

 

ضرب المثلها از دیرباز، حاوی نکته های پرمعنی و آموزنده ای بوده و هستند. گذشتگان ما بسیاری از پیام های اخلاقی و آداب انسانی را به جای موعظه و نصیحت در قالب ضرب المثل به جوانان خود می آموختند. برنامه نه زیله کورده واری فرصت و بستر مناسبی است تا این ضرب المثلها از طریق رسانه برای مخاطبان امروزی روایت گردد که هم به پاسداشت ارزشهای فرهنگی کمک می کند و هم به ارشاد و راهنمایی مخاطبان در زمینه اخلاق و آداب منجر خواهد شد.

مخاطبان این برنامه عموم مردمند که هم به فراگیری ضرب المثل ها گرایش دارند و هم به محتوا و مضامین آموزنده ی آنها نیاز دارند.

 

اهداف ( کوتاه مدت ) :

آشنا سازی مخاطبان با ضرب المثل های معروف و آموزنده

افزایش آگاهی شنوندگان نسبت به فرهنگ ملی و محلی و آموزه های آن

تقویت روحیه مخاطبان و امید به آینده و اعتماد به نفس در آن ها

پر کردن بخشی از اوقات فراغت آن ها با استفاده از آموزه های فرهنگی و ادبی

بالا بردن آگاهی مردم با استفاده از آموزه های فرهنگی، اخلاقی، دینی

تقویت و تحکیم ارتباط میان مخاطبین و رسانه ملی

 

محورهای موضوعی (مبتنی بر اهداف تعیین شده):

ضرب المثل های کردی و فارسی

 

در هر برنامه یکی از ضرب المثل های آموزنده  توسط گوینده مطرح  می گردد. سپس کارشناس برنامه ضمن تبیین چگونگی ایجاد ضرب المثل، داستان و چگونگی رواج آن و تطبیق آن با سایر ضرب المثل های مشابه در ادبیات و فرهنگ دیگر اقوام، به تشریح کاربرد ضرب المثل ها می پردازد و البته به خاستگاه آن نیز اشاره می کند. سعی می شود ضرب المثل هایی برای ارائه انتخاب شود که آگاهی دهنده بوده و در گزینش آنها 4 مقوله دین، اخلاق، آگاهی، امید همواره مورد توجه باشد .

 

اجزاء و قالب های برنامه:

آرم و گفتار (کلام گوینده)

کلام گوینده شامل مقدمات و طرح ضرب المثل و مطالب پیرامون آن

موسیقی بی کلام موسیقی مناسب و موسیقی بی کلام کوتاه حد فاصل آیتم ها

بحث کارشناسی توضیحات کارشناس درباره ی محتوای ضرب المثل و کاربردهای آن

 

نه زیله ی کورده واری برنامه ای از صدای مرکز کردستان

این برنامه روزهای پنجشنبه هر هفته ساعت 13:40 دقیقه از صدای مرکز کردستان پخش می شود.

 


عوامل برنامه:

تهیه کننده و نویسنده: علی یونسی

گوینده: فتانه مرادی