رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

نهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

نهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما

نهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما


 

صورتجلسه شورای فیلمنامه سیمای مرکز كردستان

 

شماره جلسه: 9

تاريخ: 31/6/89

ساعت شروع:    9

ساعت خاتمه:   13

 

نام اعضاء (با ذكر سمت):

حاضرين:

1-رئیس جلسه -  رسایی معاون سیما

2- دبیر جلسه - وطن خواه مدیر تولید سیما

3- جمیل مفاخری

4 فرزاد وحدانی  

5- فرهاد مسکوک

6- بختیار لحیمی

7- بهمن ابراهیمی(مدعو)

8- ستار چمن گلی(مدعو)

9- ویدا صالحی(مدعو)    

غايبين:

دستور جلسه:

1- بررسی طرح مجموعه روزهای خوش زندگی   - خانم ویدا صالحی

2- بررسی طرح عروسکی هفت گُرز اورامی بهروز نورانی پور  

مصوبات جلسه:

1- طرح « روزهای خوش زندگی » خانم ویدا صالحی پس از مطالعه اعضا و نظرات ارائه شده کارشناسان شورا قرار شد در 26 قسمت 30 دقیقه ای به صورت اپیزودیک این طرح طنز نوشته شود و هر قسمت سریال پس از نوشتن تصویرنامه در شورای فیلمنامه مجدداً مطرح گردد تا به تصویب اعضا برسد کلیات طرح تصویب و به شورای طرح و برنامه مرکز ارائه گردد .

2- طرح عروسکی « هفت گُرز اورامی» آقای بهروز نورانی پور  با توجه به بومی بودن ایده اولیه و پتانسیل های موجود در این طرح از جمله داستانهای زیبایی مخاطب پسند بومی کلیات این طرح به تصویب رسید و آقای نورانی پور فقط به عنوان تهیه کننده این طرح خواهد بود و ایشان باید گروه کارگردانی و تولید کار عروسکی را به شورای فیلمنامه  به مرکز معرفی کند و طرح در شورای طرح و برنامه مرکز مطرح گردد .

وطن خواه دبیر جلسه