رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

نمایش محبت - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش محبت

نمایش محبت


نمایش محبت

 

استاد: مشکلت چیه؟

همسر مریض: مشکل من شوهرمه. اومدم که از شما کمک بگیریم.

استاد: این همه راه کوهستانی صعب العبور رو اومدی که مشکل شوهرت رو حل کنی؟ اون چه مشکلی داره؟

همسر مریض: اون برای من خیلی عزیزه. شوهر خیلی خوبی بود. 3 ساله گذشته رو به جنگ رفته بود. اما حالا که برگشته با من حرف نمی زنه. اگر من هم حرفی بزنم انگار نمی شنوه. اگر چند کلمه با من صحبت کنه با خشونت و ناراحتیه. اگر غذایی درست کنم که دوست نداشته باشه با ناراحتی از اتاق بیرون میره و نمی خوریم. روزهایی که باید با هم تو شالیزار کار کنیم گوشه ای روی تپه ای می شینه فقط ره دریا نگاه می کنه.

استاد: خوب از من چی خواید؟

همسر مریض: لطفا شربتی به شوهرم بدید که مثل قبل خوب و دوست داشتنی بشه.

استاد: شربت رو می شه درست کرد ولی مهمترین چیزی که لازم داره سبیل ببر زنده س.

همسر مریض: سبیل ببر؟

استاد: بله. برو اون رو برای من بیار تا آن چیزی رو که می خوای بهت بدم.

همسر مریض: ببر حیوون وحشی و خطرناکیه. چه طور می شه؟

استاد: راهش همونه که گفتم. برو دخترم.

و اون مدت 6 ماه بعد با سبیل ببر زنده برگشت و...