رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

نمایش مامه ره حه (که لی خان) - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش مامه ره حه (که لی خان)

نمایش مامه ره حه (که لی خان)


نمایش مامه ره حه (که لی خان)

 

 

مامه رحه، مبارز کردستانی، در آستانه تولد فرزندش به دلیل نرسیدن به موقع قابله، همسر و فرزندش را از دست می دهد و تصمیم می گیرد بلد کوهستان و راهنمای درماندگان در راه شود. سالها بعد، قصه دو دختر دانشجو به نام های رها و ترانه در زمان حال روایت میشود که برای انجام تحقیقی دانشجویی راهی کردستان شده اند، اما در بهمن گرفتار می شوند. مامه رحه به آنان پناه داده و پس از آن، راهنمایشان برای رسیدن به جاده می شود. با رفتن مامه رحه، رها و ترانه با دیدن پیکر نیمه جانشان در کنار مأموران راهداری درمی یابند که سفر آنها، سفری در عالم رویا بوده است.