رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

نمایش مادر شهید - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش مادر شهید

نمایش مادر شهید


نمایش مادر شهید

 

مادر شهید: ببخشید چی شد آقا؟

مسئول: خواهر من بفرمایید وقت بنده رو هم نگیرید.

مادر شهید: خدا رو خوش نمیاد.

مسئول: این کار غیر قانونیه.

مادر شهید: ولی انسانیه.

مسئول: بفرمایید منزل. وقت بنده رو هم بیخودی نگیرید خواهر من

مادر شهید: شما اگر جای من بودی چه کای می کردی؟

مسئول: اون کاری رو می کردم که شرط عقل و شرع باشه.

مادر شهید: پس شرط دل چی می شه؟

مسئول: والله عقل من به این یکی قد نمی ده.

مادر شهید: حالا من باید چه کار کنم؟

مسئول: لطفا این فرم رو پر کنید. خانواده تون رو هم در جریان قرار بدید.

مادر شهید: یعنی هیچ راهی نداره؟

مسئول: نه خواهر من. باور بفرمایید این کار کار درستی نیست.

مادر شهید: آخه چه طور دلتون میاد با یک مادر شهید اینطوری حرف بزنید.

مسئول: آخه خواهر من شما چرا متوجه نیستید. به خدا اون دنیا باید جواب پس بدید.

مادر شهید: جواب اون دنیاش با خودم.

مسئول: آخه چه طور دلتون میاد به کسی که 20 ساله منتظر پیداشدن نشونه ای از بچه شه دروغ بگید.

مادر شهید: با این دروغ راحت تر می میره.

مسئول: این مشکل من نیست.

مادر شهید: هست.

مسئول: حرف حساب شما چیه؟ به خدا بنده هزار تا گرفتاری دارم.

مادر شهید: خیلی ساده س. من می گم روی تابوت پسر من، اسم پسر خواهرم رو بچسبونید. ناراحتی قلبی داره. عمرش به دنیا نیست. رفتنیه. بذارید با دل خوش از این دنیا بره. بذارید این چند روز باقیمانده عمرشو با رفتن سر خاک پسرش سبک کنه. هر وقت نشونی های پسر اون پیدا شد قبرها رو با هم جابجا می کنیم. ثواب داره به خدا.

مسئول: گناه داره.

مادر شهید: گناهش گردن من. من از حق خودم می گذرم.

و ....