رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

نمایش شکست - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش شکست

نمایش شکست


نمایش شکست

 

یک خوبی ها و بدیهایی هست که ثمراتش همیشه در زندگی آدم می مونه. یک بدیهایی که خوبی های زندگی آدما رو و اون چیزهایی رو که دوست دارند، ازشون می گیره.

شبیه این قصه، اتفاقهای زیادی هر روز توی زمین رخ می دهد مثل قصه آقای دکتری که به خاطر توبه شکستن و تکرار عادت بد نوشیدن، زندگیش رو در یک لحظه باخت و اونی که قرار بود زندگی بخش باشه زندگی یک نفر رو گرفت.

گزارشگری به دادگاه رفته و ماجرای قتل زنی از قاتل اون می پرسه.

قاتل، آقای دکتری است که به خاطر به دست آوردن زنش 8 سال انتظار می کشه و بعد در یک لحظه بی خبری،  باعث قتل اون می شه و...