رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

نمایش بازگشت - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش بازگشت

نمایش بازگشت


نمایش بازگشت

 

سعید و عاطفه و فرزندشان امید، بر اثر بیماری وسواسی که سعید دارد، دچار مشکلاتی می شوند و چون سعید قبول نمی کند برای معالجه و درمان این مشکل خود به یک روانپزشک مراجعه کند زندگیشان با حوادثی همراه می شود.

در ادامه بعد از اینکه سعید متوجه اشتباهات خود بعد از صدمه دیدن امید فرزند کوچکش می شود به سخنان عاطفه گوش داده و برای مداوا به روانپزشک مراجعه می کند.