رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

نمایش آرزو - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش آرزو

نمایش آرزو


نمایش آرزو

 

گاهی وقتا هدفها آنقدر برامون بزرگ می شوند که تنها به بدست آوردنش فکر می کنیم جوری که راه رسیدن و گاهی حتی سنجش هدفمون رو که بدست آوردنش خوبه یا نه فراموش می کنیم. یادمه وقتی بهار اون همه تعریف از خودش و پیشنهاد یکباره بازیگری رو که از خانم همسایه تازه وارد شنید هوای آرزوی دیرینه اون رو تا از هم پاشیدن زندگی زناشوییش پیش برد.

داستان از اونجایی شروع شد که مادربزرگ بهار به شوهر اون حسین آقا زنگ می زنه و بهش هشدار می ده که بیشتر به زندگیش توجه کنه چون فرشته زن همسایه زیر پای نوه اش نشسته و بهش توصیه می کنه که طلاق بگیره تا بتونه بهتر کار بازیگری رو دنبال کنه. و پیشنهاد می ده که بهار رو از اونجا دور کنه و همراه خودش به ماموریت ببره.

حسین هم با اصرار بهار رو راضی می کنه که به ماموریت یکماهه برند و کمی از اون محیط دور باشند. بعد از مدتی مادر بزرگ بهار زنگ می زنه و خبر خوشی رو به حسین آقا می ده که....

نتیجه:

گاهی وقتها بعضی هدفها آنقدر بزرگ می شوند که چشمان ما چیزهای دیگه ای رو می بینه اونقدر که خدا یک چیزهایی یا یک کس هایی رو برای کمکمون می فرسته.

خدا کنه نشانه های خدا رو ببینیم و متوجه بشویم و جلو رفتار اشتباهمون رو بگیریم