رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

نماز جمعه مریوان - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نماز جمعه مریوان

نماز جمعه مریوان

 

نظر به وجود رادیو شهری در مریوان خطبه های نماز جمعه شهر هر هفته ضبط و با اعلام قبلی و در زمان معین از رادیو پخش می شود.

 

ویژگی جمعیت مخاطبان:

عموم علاقمندانی که به هر دلیل نتوانسته اند با حضور در نماز جمعه از آثار معنوی و محتوای خطبه های آن بهره مند شوند.

 

ضرورت طرح و اهمیت تولید آن در استان:

نماز جمعه یکی از شعائر مذهبی ماست که تعظیم آن بر همه ما واجب است. زیرا برکات و آثار فراوان دینی و سیاسی در فراوانی را بر دارد. ترویج این آئین مذهبی ایجاب می کند که طی برنامه ای همه اقشار از آثار آن بهره مند شوند.

 

اهداف ( کوتاه مدت ) :

- ترویج فرهنگ شرکت در نماز جمعه

- افزایش بینش سیاسی، دینی و اجتماعی مردم با استفاده از ظرفیت خطبه های نماز جمعه.

- بصیرت افزایی نسبت به مسائل سیاسی.

 

محورهای موضوعی ( مبتنی بر اهداف تعیین شده ) :

- نماز جمعه

- معارف اسلامی و موضوعات اخلاقی.

- مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی جامعه و هر آنچه از موضوعات شهری که در خطبه های نماز جمعه شهر مطرح شود و قابلیت پخش از رادیو را هم داشته باشد.

 

عوامل برنامه:

گزارشگر: شهرام محمدی

ادیتور: رادیو مریوان