رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

نماز جمعه مریوان - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نماز جمعه مریوان

نماز جمعه مریوان


نماز جمعه مریوان

 

نظر به وجود رادیو شهری در مریوان خطبه های نماز جمعه شهر هر هفته ضبط و با اعلام قبلی و در زمان معین از رادیو پخش می شود.

 

ویژگی جمعیت مخاطبان:

عموم علاقمندانی که به هر دلیل نتوانسته اند با حضور در نماز جمعه از آثار معنوی و محتوای خطبه های آن بهره مند شوند.

 

ضرورت طرح و اهمیت تولید آن در استان:

نماز جمعه یکی از شعائر مذهبی ماست که تعظیم آن بر همه ما واجب است. زیرا برکات و آثار فراوان دینی و سیاسی در فراوانی را بر دارد. ترویج این آئین مذهبی ایجاب می کند که طی برنامه ای همه اقشار از آثار آن بهره مند شوند.

 

اهداف ( کوتاه مدت ) :

- ترویج فرهنگ شرکت در نماز جمعه

- افزایش بینش سیاسی، دینی و اجتماعی مردم با استفاده از ظرفیت خطبه های نماز جمعه.

- بصیرت افزایی نسبت به مسائل سیاسی.

 

محورهای موضوعی ( مبتنی بر اهداف تعیین شده ) :

- نماز جمعه

- معارف اسلامی و موضوعات اخلاقی.

- مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی جامعه و هر آنچه از موضوعات شهری که در خطبه های نماز جمعه شهر مطرح شود و قابلیت پخش از رادیو را هم داشته باشد.

 

عوامل برنامه:

گزارشگر: شهرام محمدی

ادیتور: رادیو مریوان