جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

نظافت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نظافت

Loading the player...

یک پسر بچه به اسم حمید با مادر و مادربزرگش زندگی می کند خانه آنها خیلی مرتب و منظم است و مادر حمید خیلی به نظافت اهمیت می دهد ولی حمید همیشه از حمام کردن میترسد به همین دلیل هر بار که مادر و مادربزرگش می خواستند او را حمام کنند حمید چند ساعت گریه می کرد. یک روز دایی حمید که خانه آنها آمده بود و با حمید مشغول بازی کردن بود، که مادرش به حمید گفت باید به حمام برود در آن موقع حمید شروع به گریه کردن می کند و دایی برای سرگرم کردن او قایقی کاغذی برایش می سازد و  آن را در تشتی که پر از آب است بود و برای حمید آماده کرده بودند می اندازد. حمید به خاطر این بازی با لباسهایش درون تشت پر از آب می پرد و ترس حمام کردن از ذهنش برای همیشه خارج می شود.

 

Cleaning

A boy named Hamid lives with her mother and grandmother's house, they regularly It gives importance to cleanliness, but Hamid Hamid and her mother is always afraid of the bath, so every time the mother and grandmother wanted her to shower a few hours Hamid was crying. Uncle Hamid, who had come home one day and they were playing with Hamid, Hamid said his mother should go to the bathroom, then Hamid began to cry And uncle to entertain him, he makes a paper boat And it is filled with water that was Tshty and were ready for Hamid throws. Hamid's game with a pan full of clothes, water jumps Bathing and fear of being out of his mind forever.