جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

نصب 2289 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های آب کردستان در سال 94 - نمایش محتوای خبر