جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

نشست تخصصی انسان شناسی تصویری در سنندج برگزار شد - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست تخصصی انسان شناسی تصویری در سنندج برگزار شد

نشست تخصصی

نشست تخصصی انسان شناسی تصویری در سنندج برگزار شد

در این نشست تفاوت های میان مردم شناسی، انسان شناسی و انسان شناسی تصویری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.همچنین در این نشست تخصصی به بررسی سیستم بصری برای رسیدن به درک وسیعتری از واقعیت که چیزی غیر از واقعیت اجتماعی نیست پرداخته شد.در ادامه این نشست مقرر شد تیر ماه سال جاری نیز یک فیلم مشارکتی با موضوع 'خواب' مبتنی بر مصاحبه های عمیق و سینمای شاعرانه ساخته شود.

منبع : خبرگزاری ایرنا