جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

نخستین جشنواره اقوام ایرانی بستری برای باز تولید فرهنگ‌ها بود - نمایش محتوای خبر

 

 

نخستین جشنواره اقوام ایرانی بستری برای باز تولید فرهنگ‌ها بود

جشنواره فرهنگ و هنر اقوام ایرانی

نخستین جشنواره اقوام ایرانی بستری برای باز تولید فرهنگ‌ها بود

جمال ارشدی اظهار کرد: استقبال مردم از جشنواره در حد بسیار بالا و قابل قبولی بود.وی خاطرنشان کرد: استقبال مطلوب مردم از این برنامه فرهنگی بودن استان و فرهنگ دوست بودن مردمان آن را بیش از پیش نشان داد.به گفته ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، حضور اقشار مردم از طیف‌های مختلف در پنل‌های تخصصی و سایر برنامه‌های نخستین جشنواره فرهنگ و هنر اقوام ایرانی بیشتر از پیش بینی‌های ما بود.ارشدی به تاثیرات برگزاری این جشنواره در توسعه گردشگری و همچنین معرفی کردستان به عنوان استانی فرهنگی در داخل و خارج کشور اشاره کرد و گفت: هر کدام از مهمانان این برنامه که از داخل و خارج کشور حضور پیدا کرده‌اند به عنوان سفیران فرهنگی محسوب می‌شوند.وی افزود: این افراد هر کدام بخشی از اعتقادات، آداب و فرهنگ ما را با خود به استان و یا کشورشان می‌برند.ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ گفت: برخورد مطلوب و مهمان‌نواز استان با مهمانان این جشنواره ضمن جذب دوباره آنان در سال‌های آینده موجب معرفی بیش از پیش فرهنگ غنی کردستان می‌شود.ارشدی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره همچنین بستر توسعه هر چه بیشتر گردشگری را فراهم می‌کند.وی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ابعاد مختلفﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ را ضروری خواند و گفت: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ.ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ارشدی، ﺗﻮﺟﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﯾﮋﻩ دنبال شود.وی در پایان بیان داشت: ﻭﺍﻗﻌﯿﺖﻫﺎ، ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ، ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺑﺎید با ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖهای مختلف به ویژه برگزاری این دست جشنواره ها ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺩ.

منبع : خبرگزاری فارس