جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

نحوه مقابله با حوادث و بحران ها به مردم اطلاع رسانی شود - نمایش محتوای خبر

 

 

نحوه مقابله با حوادث و بحران ها به مردم اطلاع رسانی شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان

نحوه مقابله با حوادث و بحران ها به مردم اطلاع رسانی شود

آرتیکاس اقبال شامگاه دوشنبه در جلسه هم اندیشی شورای هماهنگی ستاد بحران استان در سنندج افزود: در زمان وقوع بحران باید همه امکانات دستگاه های اجرایی عضو ستاد بحران استان بکار گرفته شود و در حداقل زمان ممکن نسبت به امداد رسانی برای کاهش آثار ناشی از این حوادث اقدام کرد.وی با بیان اینکه باید راهکارهای مقابله با بروز حوادث و بحران ها در جامعه فرهنگ سازی شود، حساس سازی دستگاه های اجرایی و افزایش میزان آمادگی آنها را برای مشارکت در مقابله با بحران ها خواستار شد و بر لزوم پاسخگو بودن مدیران دستگاه های اجرایی برحسب وظایف محوله در هنگام وقوع بحران تاکید کرد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با بیان اینکه در زمان بحران باید همه با تمام توان به وظیفه محوله خود عمل کنیم، اظهار کرد: شرح وظایف دستگاه های اجرایی باید با دقت بررسی شده و برای ارتقاء سطح کارایی دستگاه های اجرایی در هنگام بروز حوادث و بحران های تلاش کنیم.وی تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری های تابعه استان را ضروری دانست و افزود: باید نقاط آسیب پذیر، خطرساز و ضعف ها را در مناطق حساس استان شناسایی و آنها را احصا کرد.اقبال در ادامه گفت: باید اولویت ها در امداد و نجات در حوادث به دقت تعریف و راه های مقابله با آن تدوین و اجرایی شود.وی خواستار تشکیل کمیته های 14 گانه مدیریت بحران و تشکیل جلسات آن به صورت مستمر در فرمانداری های تابعه استان شد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان اظهار کرد: باید با فعال سازی سازمان های مردم نهاد زمینه مشارکت آنها را برای مقابله با بحران در جامعه فراهم کرد.وی تهیه و تدوین نقشه مخاطرات و حوادث غیر مترقبه و نیز محل قرارگیری امکانات و تجهیزات دستگاه های اجرایی مقابله با بحران در شهرستان های تابعه را خواستار شد.