رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

نت موسیقی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

نت موسیقی

 

 

گرد - سفيد - سياه - چنگ دولا - چنگ سه لا - چنگ

 

نت گرد:

ارزش زمانی و کشش این نت از همه نتها بیشتر است. یعنی یک نت گرد برابر چهار ضرب کشش ارزش دارد.

به عبارتی ، یک کلید پیانو را بزنیم و اندازه ی چهار ضرب دستمان را روی

کلید به صدا در آمده نگه داریم.

به عبارت خودم: (هر چهار قدم یک ضرب)

هر يك قدم تقريبا 1 ثانيه طول مي كشد.

نت سفيد :

اين نت از لحاظ زماني برابر دو ضرب كشش ارزش دارد

(هر دو قدم یک ضرب)

نت سياه:

اين نت واحد كشش زمانی است. البته اين نت به زباني ديگر 2/1 كشش زماني نت سفيد مي باشد

(هر یک قدم یک ضرب)

نت چنگ :

اين نت از لحاظ زماني2/ 1 واحد كشش زماني كه همان نت سیاه است مي باشد.

(هر یک قدم دو ضرب)

نت دو لا چنگ :

اين نت از لحاظ زماني4/ 1 واحد كشش زماني كه همان نت سیاه است مي باشد . البته اين نت به زباني ديگر

2/1كشش زماني نت چنگ مي باشد

(هر یک قدم چهار ضرب)

نت سه لا چنگ :

اين نت از لحاظ زماني8/ 1 واحد كشش زماني كه همان نت سیاه است مي باشد . البته اين نت به زباني ديگر

2/1كشش زماني نت دو لا چنگ مي باشد

(هر یک قدم هشت ضرب)