رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

نام های زیبایِ خدا - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام های زیبایِ خدا

نام های زیبایِ خدا


نام های زیبایِ خدا

 

اسم های خدا در قرآن کریم مجموعه‌ای بيش از 200 نام است که ذکر شده‌اند و اصطلاحا، 99 تای آن «اسماء الحسنی» يا نام‌های نيکوی خداوند خوانده مي‌شوند . هر چند که تعداد نام های خدا ، شامل صفات و کلمه‌های مرکب، در قرآن و سنت از 99 عدد خيلی بيشتر هستند، ولی مسلمانان اعتقاد دارند که گروه برگزيده‌ای از نام‌ها (نام‌های نيکو) 99 عدد هستند .

این اسماء را به سه گروه تقسیم کرده‌اند : جمالی، جلالی و مشترک. اسماء جمالی که ۴۵ تا هستند برای کسب رحمت و روزی به کار می‌روند، اسماء جلالی که ۲۲ تا هستند، برای ایجاد عداوت و از میان بردن حریف به کار می‌آیند و اسماء مشترک که آنها هم ۲۲ اسم هستند بسته به نیت، خاصیت هر دو گروه قبلی را دارند .

از ميان اين 99 نام‌، 85 تاي آن مستقيما در قرآن ذکر شده است. اما تعدادی از اين نام‌ها مستقيما در قرآن وجود ندارد . بعضي از محققان با رجوع به احاديث تا 200 مورد از اين نام‌ها را يافته‌اند ..

بايد توجه داشت هيچ مرجعي که فهرست يکساني از 99 نام نیکوی خدا را به ترتيب در خود ذکر کرده باشد وجود ندارد .

 

 

 

تعدادی از اسماء مبارک حضرت حق

یا لا اله الا انت = ای آنکه نیست خدای سزای پرستش مگر تو.

یا احکم الحاکمین = ای راست داورتر داوران.

یا ارحم الرّاحمین = ای بخشاینده تر بخشایندگان.

یا اَحسن الخالقین = ای نیکو نگارنده تر نگارندگان.

یا اسرع الحاسبین = ای زود شمارتر شمار کنان.

یا خیر الرّازقین = ای بهترِ روزی دهان.

یا خیر الغافرین = ای بهترِ آمرزندگان.

یا خیر الناصری = ای بهترِ یاری کنان.

یا ذالجلال و الاکرام = ای خدای بزرگواری و بزرگی و بزرگوار کردن.

یا ذالفضل العظیم = ای خداوند فضل بزرگ.

یا ذالعرش المجید = ای خداوند تختِ بزرگوار.

یا ذالقوة المتین = ای خداوند نیروی استوار.

یا رفیع الدرجات = ای بردارنده پایگاه ها.

یا سریع الحساب = ای زودشمار.

یا عالم الغیب و الشهاده = ای داننده ناپیدا و پیدا.