رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

نام برنامه: یادواره شهدای روحانی استان کردستان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

نام برنامه: یادواره شهدای روحانی استان کردستان

نام برنامه: یادواره شهدای روحانی استان کردستان


عنوان برنامه ای است که با ساختار ترکیبی در طبقه "د" و در 4 برنامه 40 دقیقه ای تولید و پخش می شود. این برنامه به نقش روحانیت و نقش ویژه و تعیین کننده آن در تمام مقاطع انقلاب می پردازد.