رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

نام برنامه : چشم انداز - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : چشم انداز

نام برنامه : چشم انداز

نویسنده : ادریس الماسی

گوینده : الماسی

ساعت پخش : 12:30                                          مدت برنامه : 50 دقیقه

موضوع : چشم انداز عنوان برنامه رادیویی است از صدای مرکز کردستان که در روز چهارشنبه 89/4/16 تولید و پخش می گردد .

این برنامه با حضور دکتر امیر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به همراه کارشناسان مرتبط به بحث و بررسی امور مالیاتی استان ، میزان درآمدهای مالیاتی و نحوه مصارف آن می پردازد .