رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

نام برنامه : همراه با نمایندگان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

نام برنامه : همراه با نمایندگان

نام برنامه : همراه با نمایندگان


با توجه به نقش رسانه ملی در اطلاع رسانی شفاف به مردم و بیان خدمات ، تلاشها و فعالیتهای مسئولین و با عنایت به اینکه نمایندگان محترم مجلس که منتخب ملت اند ، باید عملکرد خود را در رسانه استانی بیان نمایند این برنامه تهیه گردیده است ، رسانه استانی از این طریق به اعتماد سازی و پاسخگویی و ایجاد فضای همدلی و همکاری و مشارکت عمومی کمک خواهد کرد .

از آنجائیکه نظام اسلامی مبتنی بر خواست عمومی خود مردم بنا شده است و هماره مردم در نظام اسلامی جایگاه ویژه خود را دارند این برنامه بر طبق اصالت و پایگاه مردمی و کارآمدی نظام خواهد پرداخت .

این برنامه که از شبکه استانی سیما سه شنبه 19/5/89 ساعت 21 به  مدت ً45 : َ28  پخش خواهد شد . گفتگوی جناب آقای محمدی رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی در محورها و موضوعات مختلف از جمله :

مسئولیت و وظیفه مهم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ، حضور فعال در کمیسیونهای تخصصی مجلس ، ارائه طرح ها وپیگیری آن ، پیگیری طرح راه آهن شرق و غرب و جاده های استان از جمله جاده های روستایی شهرستان مریوان ، بازدید از ادارات ، نهادها و سازمانهای حوزه انتخابی و در نهایت پیگیری مصوبات سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان و مصوبات سفر اول و دوم ریاست محترم جمهوری .