جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

نام برنامه : همایشها در رادیو - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : همایشها در رادیو

نام برنامه : همایشها در رادیو


نام برنامه : همایشها در رادیو

موضوع : همایشها در رادیو ، عنوان برنامه ای است از تولیدات صدای مرکز کردستان که در آن موضوعات و مباحث مهمی که از جنبه رسانه استانی و مخاطبین آن در همایشها پرداخت می شود ، می پردازد . همایشها بستر مهمی برای موضوعات برنامه سازی است و ظرفیت آنرا دارد که از کارشناسان مدعو ، سخنرانان و دیگر شرکت کنندگان به شکل مطلوب بهر گیری شود .