رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

نام برنامه : همایشها در رادیو - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : همایشها در رادیو

نام برنامه : همایشها در رادیو


نام برنامه : همایشها در رادیو

صدای مرکز کردستان همایش ملی آسیبهای پنهان را که در دانشگاه کردستان توسط جهاد دانشگاهی برگزار شده بود در برنامه های خانواده ، سراب ، ئیواره باش ، بیانی باش و جوان در قالب گزارش ، مصاحبه ، ارتباط مستقیم با مسئولین و کارشناسان برگزار کننده پوشش برنامه ای داد .

این برنامه در طی دو روز در برنامه های مذکور به مدت 100 دقیقه تولید و پخش گردید .