رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

نام برنامه: نگـاه 5 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

نام برنامه: نگـاه 5

نام برنامه: نگـاه 5


این برنامه بصورت مستند گزارشی با موضوع مطالبات بحق شهروندان یا رعایت اصل تعامل و اقدام یا مجموعه مدیریت شهری با تکیه بر کشف به روزترین مشکلات مردم و رفتن به محل و بررسی ابعاد موضوع خواهد پرداخت و در مرحله بعدی با دعوت از مسئولان به محل مربوطه پای صحبت و پاسخهای آنها خواهد نشست و در پایان هر برنامه به پیگیری برنامه های قبلی و قول مسئولین برای حل مشکل خواهد پرداخت .

عوامل برنامه :

تهیه کننده و کارگردان : حسین یزدانپرست

تصویربردار : فیروز رضایی

دستیار تهیه : هانا گلباغی 

مونتور : امید محمدی

گزشگر : دارا سیدعباسی