رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

نام برنامه : نور ایمان - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : نور ایمان

نام برنامه : نور ایمان


نویسنده : محمد امین میرزایی

گوینده : محمد امین میرزایی

ساعت پخش : بعدا از اذان                                مدت برنامه : 15 دقیقه

موضوع : نور ایمان از تولیدات برنامه های معرفی صدای مرکز کردستان است که به صورت روتین در دو نوبت در روز بعد از اذان های ظهر و مغرب پخش می گردد .

این برنامه به مباحث اعتقادی ، دینی و معارفی می پردازد . از موضوعات مهم این برنامه نماز ، امر به معروف و نهی از منکر ، اخلاقیات ، معارف دینی و پاسخ به برخی از شبهات دینی و اعتقادی است .