رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

نام برنامه: نمایش مسافر ( امام رضا (ع) ) - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه: نمایش مسافر ( امام رضا (ع) )

نام برنامه: نمایش مسافر ( امام رضا (ع) )


نویسنده : علی یونسی

مدت برنامه : 30 دقیقه

موضوع : نمایش مسافر ، داستان زن و مرد مسافری است که در مسیر سقز - بانه در راه گم می شوند و شب به خانه فردی روستایی می روند که دارای همسری علیل و بیمار است . زن و مرد مشهدی از خانواده روستایی دعوت می کنند تابستان به زیارت امام رضا (ع) در مشهد بروند . خانواده روستایی تابستان بار سفر می بندند و عازم سنندج می شوند تا از آنجا به مشهد بروند . در سنندج به زیارت هاجره خاتون می روند . روز بعد به دلیل مشکلات از سفر به مشهد بازمی مانند و اندهگین به مبدا بازمی گردند . شب بعد زن و مرد روستایی ...