رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

نام برنامه : میقات تا حرم - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : میقات تا حرم

نام برنامه : میقات تا حرم


نویسنده : سید اسماعیل حسینی

گوینده : سید اسماعیل حسینی

گزارشگر : آرش حسین پناهی

ساعت پخش : 10:30 چهارشنبه                             مدت برنامه : 30 دقیقه

موضوع : این برنامه به مدت 30 دقیقه در خصوص حج و آیین بزرگ عبادی - سیاسی و تاثیر آن بر وحدت و همبستگی مسلمین ، همچنین تاثیرات اخلاقی و فرهنگی بر شخص و جامعه می پردازد . در این برنامه بخشی نیز به عنوان اهمیت حج از نگاه شعرا و ادبا به آثار ادبی در خصوص حج و عظمت آن می پردازد .