جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

نام برنامه : میزگرداقتصادی - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : میزگرداقتصادی

نام برنامه : میزگرداقتصادی


نام برنامه : میزگرداقتصادی

موضوع: صدای مرکز کردستان در جهت بررسی وضعیت بورس ، مشکلات موجود در بورس استان ، چگونگی و راههای نحوه خرید سهام برای مخاطبان با حضور دکتر امیری رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان به همراه دکتر کفچه از اساتید دانشگاه کردستان به بحث و بررسی درمورد موضوعات بیان شده با اجرای آقای الماسی می پردازد .

 

این برنامه به مدت 50 دقیقه روز چهارشنبه 89/4/23 از ساعت 12:30 پخش می گردد .