رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

نام برنامه : صنعت و معدن در رادیو - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : صنعت و معدن در رادیو

نام برنامه : صنعت و معدن در رادیو


نام برنامه : صنعت و معدن در رادیو

تهیه کننده : علاء الدین حسنی

نویسنده : آرش حسین پناهی

گوینده : آرش حسین پناهی

گزارشگر : ادریس الماسی

ساعت پخش: 12:30                                        مدت برنامه : 50 دقیقه

موضوع : صدای مرکز کردستان به مناسبت روز صنعت و معدن برنامه مردم و مسئولین تاریخ 15/4/89 را به موضوع اختصاص می دهد  .

در این برنامه با دعوت از مدیر کل صنایع و معادن استان در کنار ارتباط تلفنی با دستگاههای مرتبط با موضوع ، به بحث و بررسی وضعیت صنایع و معادن استان ، میزان فعالیتها و تلاشهای صورت گرفته در زمینه صنایع استان سعی در شناساندن آن برای مخاطبین دارد .