رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

نام برنامه : صبح و ورزش - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : صبح و ورزش

نام برنامه : صبح و ورزش


نام برنامه : صبح و ورزش

نویسنده : ارسلان سودمند

گوینده : ارسلان سودمند

گزارشگر : ادریس الماسی

ساعت پخش : 6:45                              مدت برنامه : 15 دقیقه

موضوع : صبح و ورزش عنوان برنامه ای رادیویی است که هر روز به جز روزهای تعطیل از صدای مرکز کردستان به صورت زنده در ساعت 6:45 هر روز پخش می گردد . این برنامه با توجه به اهمبت تحرک و نشاط در بامدادان و تائیر ورزش در حفظ سلامت روحی و جسمانی انسانها با استفاده از موسیقی های مناسب محلی و ورزشی ، استفاده از مرشد خوانی به عنوان نشانه ورزش باستانی و گفتگو با کارشناسان متخصص ورزشی ، سعی در تشویق مردم به ورزش و حفظ سلامتی و نشاط دارد .