رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

نام برنامه: شیان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

نام برنامه: شیان

نام برنامه: شیان


عنوان مستندی به مدت 30 دقیقه و درسال همت مضاعف و کار مضاعف تلاش کشاورزان توت فرنگی کار استان را به تصویر می کشد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کردستان:

این مستند به تاریخچه ورود این محصول به ایران، کاشت آن در کردستان و همینطور مناطق مختلف استان که توت فرنگی در آنجا کاشته می شود پرداخته خواهد شد. مستند "شیان" همینطور موضوع آماده سازی زمین، تولید نشاء در گلخانه، امراض گیاه توت فرنگی، استفاده از امکانات سنتی و استفاده از تکنولوژی جدید را به نمایش خواهد گذاشت و در ادامه چگونگی مصرف، نگهداری و مصارف کارخانه ای و بسته بندی این محصول بیان خواهد شد.

در مستند "شیان" قناعت، ساده زیستی و روحیه کار و تلاش کشاورزان نمایانده خواهد شد.

مستند "شیان" را محمد ستایی مقدم تهیه و کارگردانی خواهد کرد و پژوهش این کار در واحد تحقیقات صدا و سیمای کردستان انجام گرفته است.