رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

نام برنامه : سراب - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : سراب

نام برنامه : سراب

نویسنده : آرش حسین پناهی

گوینده : آرش حسین پناهی

گزارشگر : علیرضا کریم پور

ساعت پخش : 10:40                                       مدت برنامه : 20 دقیقه

موضوع : سراب برنامه ای است ارشادی - تربیتی که به صورت سه روز در هفته روز های فرد از صدای مرکز کردستان تولید و پخش می گردد . این برنامه به منظور شناسایی آسیبها و ناهنجاریهای جامعه در سطح استان و بررسی علل این ناهنجاریها به صورت گزارزشی و مصاحبه و بحثههای کارشناسی نسبت به موضوع تهیه و پخش می گردد .