رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

نام برنامه : زیتونی بریندار - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : زیتونی بریندار

نام برنامه : زیتونی بریندار

نویسنده : ارسلان سودمند

گویندگان : ارسلان سودمند ، لادن کلوندی

گزارشگر : میناگری ، باقری ، الماسی

ساعت پخش : 9:30

مدت برنامه : 12:30 و شهرستانها

موضوع : این برنامه که 30 دقیقه قبل از راهپیمایی شروع میشود تا پایان راهپیمایی و قرائت قطعنامه ادامه خواهد داشت و همراه و همگام با مردم به بیان و توصیف شورو شعور حضور مردم درحمایت از حضور مردم خواهند پرداخت .

حضور کارشناسان استان در حوزه های سیاسی ، تاریخی و ارتباط با شاعران برجسته کشور از ویژگیهای های این برنامه است . سخنرانی و قطعنامه پایانی این براهپیمایی به صورت زنده از صدای مرکز پخش می شود .