رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

نام برنامه : رویدهداهای هفته - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : رویدهداهای هفته

نام برنامه : رویدهداهای هفته


تهیه کننده : بهزاد احمدی

گوینده : خانم محمدی ، خانم قادری

ساعت پخش : 12:45                             مدت برنامه : 15 دقیقه

موضوع : رویدادهای هفته تلاشی از گروه سیاسی و خبر رادیو است که در روزهای جمعه به مدت 15 دقیقه از صدای مرکز تولید و پخش می گردد . این برنامه به موضوعات ، رویدادها و اتفاقات مهم خبری که در طول هفته در استان رخ داده است در قالب یک برنامه رادیویی می پردازد .