رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

نام برنامه : دنیای نانو - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : دنیای نانو

نام برنامه : دنیای نانو


نام برنامه : دنیای نانو

نویسنده : شمسی حسینی

گوینده : شمسی حسینی

ساعت پخش : 10:10                                         مدت برنامه : 10 دقیقه

موضوع : دنیای نانو عنوان برنامه ای علمی است از تازه ترین تولیدات صدای مرکز کردستان در سال 89 که به مدت 10 دقیقه روزهای فرد هفته به منظور آشنایی شنوندگان با تاثیرات و پیشرفتهای فناوری نانو در کلیه زمینه های علمی و اقتصادی و شناساندن بیشتر اصطلاحات و کاربردهای نانو در زمینه های علمی همانند صنعت ، کشاورزی ، دامداری ، پزشکی ، هوافضا ، صنایع شیمی و ... به مخاطبان ارائه می گردد و سعی می شود در هر برنامه یک سایت مرتبط با فناوری نانو جهت استفاده علاقمندان معرفی گردد .